tirsdag 18. mars 2014

Popplet

6. klasse prøvde Popplet i en time med vikingtida som tema. Elevene hadde på forhånd sett på bilder og lest overskrifter i Midgard. Alle kom greit inn på nettsida og Popplet var klar for bruk på minutter.

En av de store fordelene med Popplet er at det er et enkelt oppsett uten for mange valg. Det er veldig raskt å få en oversikt over hva du kan gjøre. Utmerket og raskt verktøy for å bruke tankekart. Muligheten for å legge farger på de forskjellige nivåene er veldig bra. Igjen viser det seg at enkle verktøy som ikke har for mange valg er gode å bruke i klasserommet. Flott at elevene kan søke direkte i Flickr.

Problemet med Popplet er at du må være pålogget for å kunne lagre. Kanskje tida for å få alle elevene inn på en av skytjenestene er her. Lettere hvis alle er på samme område, da har man også mulighetene for deling og samskriving i dokumenter. En annen sak man alltid må tenke på når man bruker nettsider i klasserommet er at det trådløse nettet er stabilt og tåler mange brukere på samtidig.

Popplet er et av mange samskrivingsverktøy som finnes på Internett. Veldig mange har kommet med muligheter for samskriving digitalt. Jeg har ikke sett mange som har brukt det til samskriving i samtid og heller ikke ved felles lagring. Utfordringen for oss lærere er å vise elevene en bruksform som vi selv ikke har tatt i bruk eller ser så stor nytte av. Her tenker jeg at det er litt å prøve det forsiktig ut på enkle oppgaver i små grupper. Å prøve slike ting på hel klasse uten at du selv behersker det kan fort bli kaos av for mange uforutsette problemer som dukker opp.
Photostory i naturfag

De siste ukene har vi prøvd ut programmet Photostory i undervisninga. I naturfag har vi hatt om solsystemet. Elevene har laget hver sin film i Photostory om solsystemet. De startet med å lese fagtekster om solsystemet og planetene. Deretter laget de et storyboard ut fra fagteksten de hadde lest. Vi brukte faglitteratur på biblioteket og Yggdrasil. Bildene elevene ville bruke ble lagt inn i Photostoryen. Skrivebok eller pc ble brukt til å skrive ned teksten de skulle lese inn. Så ble historien satt sammen av tekst og bilde med overganger og effekter.

Hva er så læringsutbyttet?
Elevene har lært mye om hvilke bilder vi kan bruke.Vi har vært gjennom innstillinger for søk på Google og CreativeCommons.
De har blitt veldig flinke på lagring slik at de finner ting igjen. Elevene har brukt bærbare pc - er og stasjonære. Det medfører at de må lagre på skoleserver og gjerne på Its i tillegg slik at de kan jobbe med det hjemme. Mange har fått seg en aha - opplevelse med bruk av de forskjellige filformatene.
Fagmessig har de lært mye om solsystemet. Det å lese fagtekst, skrive det ned for så å lese det og deretter høre det medfører stort læringsutbytte.
Vi har brukt mye tid på prosjektet, men det må man ta høyde for ved alle nye programmer man skal lære elevene å bruke. Samtidig må man huske å se på all læringa som skjer underveis. Det er kanskje viktigere enn å kunne faktakunnskap om Jupiter sine 67 måner?