tirsdag 18. mars 2014

Photostory i naturfag

De siste ukene har vi prøvd ut programmet Photostory i undervisninga. I naturfag har vi hatt om solsystemet. Elevene har laget hver sin film i Photostory om solsystemet. De startet med å lese fagtekster om solsystemet og planetene. Deretter laget de et storyboard ut fra fagteksten de hadde lest. Vi brukte faglitteratur på biblioteket og Yggdrasil. Bildene elevene ville bruke ble lagt inn i Photostoryen. Skrivebok eller pc ble brukt til å skrive ned teksten de skulle lese inn. Så ble historien satt sammen av tekst og bilde med overganger og effekter.

Hva er så læringsutbyttet?
Elevene har lært mye om hvilke bilder vi kan bruke.Vi har vært gjennom innstillinger for søk på Google og CreativeCommons.
De har blitt veldig flinke på lagring slik at de finner ting igjen. Elevene har brukt bærbare pc - er og stasjonære. Det medfører at de må lagre på skoleserver og gjerne på Its i tillegg slik at de kan jobbe med det hjemme. Mange har fått seg en aha - opplevelse med bruk av de forskjellige filformatene.
Fagmessig har de lært mye om solsystemet. Det å lese fagtekst, skrive det ned for så å lese det og deretter høre det medfører stort læringsutbytte.
Vi har brukt mye tid på prosjektet, men det må man ta høyde for ved alle nye programmer man skal lære elevene å bruke. Samtidig må man huske å se på all læringa som skjer underveis. Det er kanskje viktigere enn å kunne faktakunnskap om Jupiter sine 67 måner?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar